Siyah Nokta Nedir?

Siyah noktalar veya tehlikeli yerleri tanımlamak zor olabilir, ancak karayollarının güvenliğini etkiler. Yakın tarihli bir OECD raporu, bu tehlike noktaları için daha muntazam bir tanımlamaya ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir. Siyah noktanın tanımı büyük ölçüde değişebilir ve OECD araştırmacıları rehberlik için diğer yol risk yönetimi araştırmacılarının çalışmalarına işaret etmektedir. Bazı siyah noktalar, kaza sayısı veya kaza oranı gibi sayısal faktörlerle tanımlanırken, diğerleri yer türü gibi niteliksel göstergelere dayanır.

Amerika Siyah Noktalar İçin Standartlar Geliştirmekte

Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümet ve telekomünikasyon endüstrisi siyah noktalar için standartlar geliştirmek için çalışıyor. Siyah nokta sayılabilmesi için herhangi bir cep telefonu operatörünün kapsama alanına sahip olmamaları gerekir. Kanada’da kapsama alanı olmayan 6000’den fazla belirlenmiş alan bulunmaktadır. Bu, yaklaşık 40.000 kişinin herhangi bir hizmet olmadan yaşadığı Vancouver veya Victoria gibi metropolleri içermez. Siyah nokta, yüksek kaza oranına sahip bir yoldaki belirli bir alandır.

Siyah nokta, bir bölgede kaza sayısının arttığı bir yerdir. Araştırma, 18-64 yaş arası 200 Valencia sürücüsünün rastgele bir örneğini analiz etti. Siyah bir noktanın, benzer bir yerden daha güvenli olma olasılığı daha düşük bir alan olduğunu buldular. Araştırmacılar ayrıca, güvenli olmayan noktaların yerlerini değerlendirmek için öznel bir his kullanmanın yararlı olabileceğini de belirtti. Halk tarafından siyah bir nokta tespit edilmişse, yol güvenliğinin nerede iyileştirilmesi gerektiğinin bir göstergesi olabilir.

Siyah noktalar teorik olarak tanımlanmış olsa da, daha çok kazaların meydana gelme eğiliminde olduğu fiziksel bir konumdur. Siyah bir nokta genellikle 0,5 km’den büyük değildir, ancak diğer benzer yerlere kıyasla yüksek kaza oranına sahiptir. Çalışma, bu yerleri tehlikeli hale gelmeden ve acil düzeltmeye ihtiyaç duymadan önce tanımlamayı amaçlamaktadır. Bulgular, siyah noktaların güvenli yolların belirlenmesinde kritik bir bileşen olduğunu göstermektedir. Öyleyse, siyah noktanın ne olduğunu ve güvenliğimizi nasıl etkileyebileceğini keşfedelim.

Siyah nokta kavramını ve karayollarının güvenliği için önemini anlamak önemlidir. Kara noktanın tanımını anlamak güvenli yollar için hayati önem taşır. Siyah bir nokta kaza sayısının yüksek meydana gelmiş bir alandır. Kara bölge, kaza riski yüksek olan bir yol bölümüdür. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir “kara nokta” tanımlamanın birçok yolu vardır: birçok kazayı görmenin yaygın olduğu bir yol segmenti.

Siyah nokta, diğer alanlara göre daha yüksek bir kaza yüzdesinin meydana geldiği pistin belirli bir alanıdır. Siyah bir nokta teorik olarak bir pistin belirli bir alanı olarak tanımlanabilir ve genellikle 0,5 km boyutundadır. Siyah bir noktaya, havada yayılabilen bir mantar neden olabilir. Üzerinde çok sayıda araba varsa, belirli bir bölge siyah bir noktadır.

Siyah nokta, çok sayıda kazaya sahip bir yolun alanıdır. Tipik olarak, siyah bir nokta, ortalamadan daha fazla kaza geçiren bir yol bölümüdür. Bu, belirli bir alanın “siyah nokta” olduğu anlamına gelir. Bu noktalar diğer alanlardan farklı risk faktörlerine sahip olabilir. Siyah bir bölge, ortalamanın üzerinde kaza sayısına sahip bir yolun özel bir alanıdır. Bir tehlike olabilir.

Araştırmaya göre, ankete katılanların% 87,5’i “siyah nokta” teriminin farkında ve sadece% 12,5’i bilmiyor. Siyah nokta terimi, yüksek kaza oranına sahip kavşaklar veya yol bölümleri için kullanılır. Tehlike bölgesi, diğerlerinden daha yüksek kaza oranına sahip bir bölgedir. Tehlike bölgesi, bir kavşağın risk faktöründeki tek faktör değildir. Ancak bunun tehlikeli bir bölge olduğunun bir göstergesi olabilir.

Siyah nokta, diğer benzer alanlara göre daha yüksek kaza oranına sahip bir parkurun belirli bir alanıdır. Bu yerlere “siyah noktalar” denir.” Ayrıca yaygın olarak likenler denir. Bir dizi farklı liken türü vardır. Bunlar en yaygın mantar türleridir. Bununla birlikte, birçoğuna aynı patojenler neden olur. Belirli bir alanın “siyah nokta” olması mümkündür.”

Başa dön tuşu